Pompinstallaties

Amcal biedt elke pompinstallatie volledig op maat van de klant en de toepassing aan.

Een pomp wordt gekozen naargelang de soort toepassing, debiet en totale druk. Al jaar en dag werken wij hiervoor met het Deense topmerk Grundfos, die bekend staat voor hun hoge efficiëntie en betrouwbaarheid. De onderwaterpompen zijn volledig vervaardigd uit RVS/INOX en zorgen daardoor voor een zeer hoge bedrijfszekerheid.

In het geval van een boorput stuurt de onderwaterpomp meestal het bronwater vanuit de boorput rechtstreeks in een drukvat van waaruit het water dan verder wordt verdeeld naar de verschillende verbruikers. Het drukvat kan zowel een composiet membraanketel zijn, alsook een gegalvaniseerde plaatstaalketel.  


Indien er geen plaats genoeg is in de technische ruimte voor een relatief groot drukvat en/of wanneer er een constante waterdruk geëist wordt, dan gekozen worden voor een frequentie gestuurde pomp in combinatie met een klein drukvat die wordt gemonteerd op de collector zelf.

  

Indien het haalbare debiet vanuit de boorput niet voldoende is voor de hoge piek-verbruiken te overbruggen, dan wordt er gekozen om te werken met een wachttank of ook wel citerne genaamd. Dit kan zowel ondergronds (zoals de welgekende betonnen citernes voor regenwater) of bovengronds zijn. Bovengrondse opslag wordt gekozen indien de zeer goede kwaliteit van het bronwater moet behouden blijven. Deze laatste kan niet bij ondergrondse citernes, waar het gevaar voor insijpeling van oppervlaktewater te hoog is. Deze bovengrondse opslagtanks biedt Amcal ook aan in de vorm van kunststoffen LDPE vaten van 300 tot 10.000 liter en dit in verschillende vormen.   


Ook voor het terug op druk brengen van dit water uit de wachttanks kan Amcal de geschikte pompinstallatie aanbieden. Deze laatste pomp kan afhankelijk van de toepassing dan terug een onderwaterpomp of een bovengrondse pomp zijn en volledig gedimensioneerd in functie van de mogelijke piekverbruiken (los van het haalbare debiet van de boorput). Het geheel aan pompinstallaties is altijd volledig geïntegreerd in één en dezelfde op maat gemaakte stuurkast die de pompen correct, volautomatisch en veilig aansturen.

Om het water vanuit het drukvat te verdelen naar de verschillende verbruikers zorgt Amcal voor de gepaste ‘collector’, volledig op maat van de klant en kan zowel uit gegalvaniseerde koppelingen bestaan als volledig uit roestvast staal (INOX).   

Naast het winnen van water uit boorputten staat Amcal ook klaar voor allerlei andere toepassingen zoals het winnen van water uit regenwateropslagtanks, vijvers, drainageputten... Dit telkens met een volledig op maat gemaakte aansturing. Ook verzorgt Amcal pompinstallaties voor landbouwberegening, bijvoorbeeld vanuit vijvers, waterstromen… Dit wordt geautomatiseerd met frequentie gestuurde pomp(en) om druk en debiet volledig naar wens in te stellen in functie van afstand tot aan de haspel, hoogte- en debietverschillen. Dit kan verder uitgebreid worden met draadloze bediening, opvolging en visualisatie via smartphone-App en sms-meldingen. Hiervoor werkt Amcal met intern ontwikkelde PLC-gestuurde kasten van Siemens.

 

Wat er ook gerealiseerd wordt, Amcal staat garant voor degelijke pompinstallaties die u voor vele jaren zorgeloos voorziet van uw water. Neem gerust contact met ons op en we bekijken samen wat de beste oplossing voor u is.