Waterbehandeling

Indien problemen met de beschikbare waterkwaliteit kan Amcal eveneens instaan voor de waterbehandeling.

Mechanische behandeling/filtering

Indien er zich vaste deeltjes (aarde, zand, roest, …) bevinden in het relatief helder en weinig vervuild water, dan kunnen wij hiervoor een geschikte centrifugaal filter aanbieden waarbij de maaswijdte van het filtervlies gekozen wordt in functie van de te filteren deeltjes (5 tot 300micron).

Hiervoor hebben wij een gamma semi-industriële en industriële filters met een groot filteroppervlak die zeer eenvoudig te reinigen zijn. Van deze filters hebben wij altijd alle onderdelen op stock, alsook alle filtervliezen. 


UV-sterilisatie

De ultraviolette straal dood bacteriën, virussen, gisten, schimmel of algen. Met de sterilisatie blijft de pH, kleur, smaak, geur en temperatuur van het water onveranderd. Deze favoriete technologie voor het ontsmetten van water is milieuvriendelijk.

UV-sterilisatoren biedt Amcal aan in een range van 1 tot 10m³/h. Hierdoor kan er voor iedere toepassing van huishoudelijk gebruikt tot industrieel gebruik het geschikte model worden aangeboden.

 

 Actieve kool

Een behandeling met actieve kool ontdoet het water van onaangename geuren en smaken, evenals van pesticiden en herbiciden.

Wordt veel gebruikt in huishoudelijke toepassingen en meer bepaald in regenwaterinstallaties.

 

Ontijzering van bronwater

Op basis van geforceerde beluchting

Wanneer er zich teveel ijzer in het water bevindt, kan dit negatieve gevolgen met zich meedragen. Niet alleen laat het ijzer onuitwisbare sporen na op bijvoorbeeld sanitair en natuursteen, ook is een te hoog ijzergehalte niet goed als drinkwater voor vee en heeft het een remmend effect op de groei en eventuele medicatie/supplementen die worden toegediend via het drinkwater.

Bent u een grootverbruiker van grondwater met een te hoge ijzerconcentratie? Dan bent u het best af met een ontijzeringsinstallatie op basis van beluchting en filtering. Dit is de klassieke ontijzeringsmethode. Het voordeel hiervan is dat er geen verbruiksproducten zoals zout of harsen nodig zijn, waardoor dit type installatie op lange termijn met voorsprong het goedkoopst is. Ook vraagt dit type ontijzering weinig tot geen onderhoud.

Voor deze behandelingsmethode moet het bronwater wel een juiste zuurtegraad bevatten. 

 

Op basis van natuurlijke beluchting

Voor sommige toepassingen zijn de eisen heel wat lager en is 100% ijzervrij niet vereist. Ook in deze gevallen heeft Amcal een uniek en low-budgetoplossing die helemaal geen onderhoud vraagt.

Vanuit de boorput wordt het sterk ijzerhoudend water opgepompt met een onderwaterpomp bij diep grondwater of bovengrondse pomp bij ondiep grondwater. Het doorheen een beluchtingstoren gestuurd.

Dit principe hebben we reeds bij meerdere klanten geplaatst met succes. Bij een van onze klanten, waar het ijzergehalte zéér hoog lag, werden waterstalen genomen op verschillende plaatsen. Het ijzergehalte daalde spectaculair en zelfs de schadelijke nitrieten zijn er volledig weg.

Dit allemaal met vrij eenvoudige middelen die in principe (weinig of) geen onderhoud vragen. Er moeten eveneens geen steeds weerkerende kostbare producten (zout, kristallen,...) worden aangekocht. 

 

Omgekeerde osmose (RO)

In toepassingen waar zeer hoge eisen aan de zuiverheid van het grondwater gesteld worden, is nood aan een omgekeerde osmosebehandeling. Dit is een proces waarbij het bronwater door een heel fijnmazig membraan geperst wordt. Dit zorgt er voor dat tot 99% van alle onzuiverheden en mineralen uit het water gefilterd worden. Deze behandeling is m.a.w. uitermate geschikt wanneer uw bronwater een te hoge concentratie aan zout bevat.

Voor RO-behandeling is voorbehandeling van water zeer belangrijk.

 

Ontharden

Wanneer het water een te hoge hardheid bevat voor de specifieke toepassing, dan kan Amcal ook instaan voor het ontharden van het water. Te hard water kan een nadelig gevolg hebben voor bv. verwarmingselementen.

Effectieve ontharding

Bij effectieve ontharding wordt er voor gezorgd dat het kalk effectief wordt verwijderd uit het water. Dit gebeurd aan de hand van harsen die op regelmatige tijdstippen worden gespoeld met een zoutoplossing. 

Het kalk onreageerbaar maken

Wanneer niet specifiek de hoeveelheid kalk een probleem is, maar eerder het aanladen van het kalk op verwarmingselementen, leidingen en kranen, kan het ook voldoende zijn om er voor te zorgen dat het kalk niet meer reageert met de omgeving. Hiervoor heeft Amcal een unieke oplossing. Het is een toestel die er uit ziet als een normale ontharder, maar dan met een soort katalysator die ervoor zorgt dat de kalkdeeltjes zich samenhechten tot ze niet meer reageren met de omgeving. Dit type ‘ontharder’ hoeft slechts om de drie jaar een onderhoud te krijgen waarbij de katalysator dient vervangen te worden.

Dit heeft verschillende voordelen:

-          De kalk is niet verwijderd, maar reageert niet meer.

-          In drinkwatertoepassingen is water met een bepaalde concentratie kalk gezonder, dan volledig zacht water na een ontharder.

-          Er is geen verbruik van elektriciteit, hars en zouten.

-          Geen onnodig afvalwater.

 

Chemische behandeling

Als er bacteriën in het (bron)water zitten, kan dit verholpen worden door te ontsmetten. In sommige toepassingen (bv. pluimvee) dient het drinkwater aangezuurd te worden.

Voor beide bovenstaande gevallen bieden wij ook de gepaste doseerpompen aan.

 

Algemeen

Wanneer bovenstaande behandelingen zeer kritiek zijn, kan het geheel aan pompinstallatie(s) en  behandeling(en) geautomatiseerd en gecontroleerd worden met ons uniek PLC systeem met connectie met sms-alarmen en visualisatie met de app op de smartphone. Dit systeem kan volledig op maat en volgens de noden van de klant aangepast en gepersonaliseerd worden.

Neem gerust contact met ons op en we bekijken samen wat de beste oplossing is voor uw waterprobleem.