Waterbehandeling

Indien problemen met de beschikbare waterkwaliteit kan Amcal eveneens instaan voor de waterbehandeling.

Hierbij zijn we voornamelijk gespecialiseerd in het ontijzeren d.m.v. beluchten en filtreren alsook het ontsmetten en/of verzuren d.m.v. doseerpompen.

 

Werking:

In het kort komt het erop neer het opgeloste ijzer (Fe2+) en mangaan (Mn2+) te oxideren door beluchting.

Meestal wordt omgevingslucht gecomprimeerd (met compressor) en in een mengklok aan het te behandelen water toegevoegd. Daarna wordt het water over een zandfilter geleid wordt. Hierbij treedt de uiteindelijke filtratie op.